[1]
F. de P. Villatoro Sánchez, « 413 pp»., Historia Actual Online, n.º 28, pp. 216–217, jun. 2022.