[1]
F. de P. Villatoro Sánchez, « 398 pp»., Historia Actual Online, n.º 27, pp. 216–218, jun. 2022.